За вас майстори

Монтаж на капак за тоалетно седало

Монтаж на стоящо тоалетно седало

Технология Aquablade

Монтаж на висящо тоалетно седало